Varnost in odgovornost

Jadralno padalstvo je nevarna in tvegana aktivnost. Varnost temelji predvsem na osebi ki aktivnost izvaja. Z nakupom jadralno padalske opreme potrjujete svojo usposobljenost in prevzemete nase vso odgovornost za morebitno poškodbo ali nesrečo, vključno nesrečo z resnimi poškodbami in smrtjo.

Konstruktor, proizvajalec, uvoznik, distributor ali prodajalec vam ne zagotavlja varnosti uporabe opreme in ne sprejema nobene odgovornosti za poškodbo, nesrečo ali smrt kot rezultat uporabe jadralno padalske opreme.

Opremo lahko uporabljajo samo usposobljeni piloti ali piloti pod nadzorom uspoboljenega učitelja jadralnega padalstva. Če niste usposobljeni, opreme ne smete uporabljati.

Kot kvalificiran in usposobljen pilot prevzemate polno odgovornost, da razumete pravilno in varno uporabo izbrane jadralno padalske opreme, jo uporabljate samo za namene za katere je bilo proizvedeno in da se pred uporabo natančno seznanite z vsemi varnostnimi postopki.